Hoppa till sidans innehåll

Rapport från E10 gruppen


Lägesrapport  2013 04 20

 

Samrådet  med Trafikverket om E10:s dragning Norr Kiruna över skidspåren.

 

Efter en intensiv verksamhet under vintern ledd av trafikverket med ett flertal möten och skrivelser där kreativa idéer på kompensationsåtgärder med en helhetssyn för friluftsparken Norr Kiruna har dryftats och bra lösningar var i sikte har sen i början av mars stannat upp.

Trafikverket har meddelat att enbart ”skador som vägen åstadkommer på skidspåren kommer att kompenseras.  Ev övriga åtgärder blir en fråga i förhandlingen mellan Kommunen och LKAB

 

 Våra, IFK:s synpunkter på nödvändiga och önskvärda värdehöjande åtgärder är skriftligen överlämnade till Trafikverket och Kiruna Kommun.

 

Via Kommunens nytillsatta strateg för fritidsfrågor Jan Klein är vi informerade om att kommunen har tagit vissa delar av IFK lista och kommer att driva frågan internt inom Kommunen och i förhandlingar med Trafikverket och med LKAB.

 

Vi avvaktar nu kommunens fortsatta handläggande inne vi gör någonting mer. Det är dessutom kommunens fråga då kommunen äger anläggningarna.

 

2013-04-20

Mats Dahlberg                                Anders Morell

 

 

Vår lista ser ut i sammandrag

Sammanhållna skidspår

 1. Skidspåren motion och utflykt måste justeras så att ett sammanhållet spårsystem runt och i

        Kiruna C  bibehålles och utvecklas samt ordnas med tillgång till terminaler och raststugor.

 1. Kompletteringar med elljus och statushöjning av banorna görs. Speciellt viktiga är anslutningen Matojärvi till Slalombacken och nya centrum. 
 2. Banorna görs 4, 5 meter breda med plats för dubbelriktad åkning. 2 spår.
 3. Skyltningssystemet rustas  ”typ Levi”.

 

Matojärvi stadion

 1. Matojärvi skidstadion kan bli kvar i området om marken inte ska tas i anspråk för annan verksamhet, men det krävs en ordentlig upprustning av området och byggnaderna.
 2. F.I.S  (WorldCup)  statusen  bibehålls för de elitbanor som finns idag runt Matojärvi för de olika skidformerna
 3. En 5 km rullskidbana anläggs på asfalt
 4. En helautomatisk anläggning för tidig snö anläggs för att kompensera för vägens damning på en 5 km slinga
 5. Skidlekplats anläggs.

                                                                 

        Övrigt

 1. Skoterlederna ses över och samplaneras med skidspåren så att framkomlighet finns utan störningar med andra aktiviteter.
 2. Stigar gång och cykelvägar justeras och dras om  eller anläggs vid behov
 3. Orienteringskartan ritas om
 4. Tillfälliga lösningar för skidtävlingar ordnas under byggnadstiden.  (Jukkasjärvi)
 5. Tillfälliga skidterminaler ordnas under byggtiden.
 6. E10 skall anläggas på sådant sätt att inte damm grus is och snö ramlar ner på skidspåren.
 7. Separerade vägtunnlar/broar görs för skidspår och skoterleder.

 

Rapport 2013-01-02

 

IFK har i samrådet kring vägen motsatt sig dragning i området N Kiruna.

 

Under ledning av trafikverket så har det bildats en grupp med representanter från föreningar och näringsliv, turismen med uppgiften att hitta lösningar som minskar den negativa påverkan E10 får om vägen ändå dras Norr Kiruna.  Uppgiften är att ta ett större grepp med helhetssyn på ett av Kirunas viktigaste fritidsområde.

 

Gruppen består (förutom trafikverkets projektörer) av representanter för

 • Kiruna Lapland
 • IFK Kiruna.  (Anders Morell och Mats Dahlberg)
 • Ripan Hotel o Camping
 • Brukhundsklubben
 • Jukkasjärvi IF
 • Främjanden
 • KBK
 • Kiruna kommun Fritid och Kultur

 

Vägdragning

 • Huvudalternativet för vägens dragning är över Från Tuollavaara – Varggropen  över Sandstensberget längs avloppsledningen , förbi ”raggarna” och ansluta med nuvarande E10 vid Kahroniemi.
 • Ett alternativ är en mer nordlig dragning N Bogdanoftjärnen

 

Vid huvudalternativet kommer som ex. skidspår att korsas på 10 ställen och gå rakt igenom World Cup spåren.

 

Det har varit 2 möten med gruppen

Vid senaste mötet så genomfördes en brainstorming kring vad som fritidsområdet Norr Kiruna ( Från Toullavara till Ädnamvaare) borde kunna innehålla.  Hårda och mjuka idéer.

 

Vid nästa möte kring 12 januari så skall representanter för LKAB samhällsutveckling och Kiruna Kommuns plankontor delta. Liksom att vi då hoppas få visionen visualiserad för sommar och vinter.

 

Det stora hinder vi ser i daxläget är att LKAB, trafikverket och kommunens planarbete inte går hand i hand.

 

KBK har tagit fram en vision / önskelista ( på kort och lång sikt)  kring backen som de driver mot Kommunen och LKAB

 

Hur ser vår, IFK önskelista ut. Kom gärna med synpunkter här eller kontakta oss direkt.

 

Vi Mats och Jag tar gärna emot synpunkter på:

 • Spårsystem / banor/ beläggning
 • Hur skall skidstadion se ut
 • Var skall den vara
 • Hur skall spårsystemet fungera
 • Terminaler/ värmestugor/elljus
 • Tidig snö
 • Stigar
 • Snöskoter
 • Orienteringskartor
 • Väganslutningar
 • Gångvägar
 • Tunnlar eller broar

This is a mailto link  0703777188

Uppdaterad: 13 JUN 2013 11:10 Skribent: Anders Morell

Sociala medier

 

 

Temperatur och väder

 

Temperatur/Luftfuktighet vid Matojärvi IP:

 

 

Samarbetspartner och sponsorer

LKAB

 

Skigologga

 

Norrsken över Kiruna

Postadress:
IFK Kiruna
Idrottsvägen 10
98139 Kiruna

Kontakt:
Tel: 0706912980
E-post: This is a mailto link

Se all info