Hoppa till sidans innehåll

Utveckla organisationen och kansliet

17 MAJ 2013 00:02
Vid årsmötet i februari presenterades och antogs en verksamhetsplan för 2013, bestående av fyra punkter.
  • Uppdaterad: 04 AUG 2015 07:56

En av dessa punkter är att IFK Kiruna skall vara engagerad i stadsomvandlingen, att föreningens intressen tillvaratas.

Nästa punkt är att IFK Kiruna fortsatt skall vara en synlig och attraktiv förening, den externa bilden skall bibehållas och förstärkas.

Tredje punkten är att fortsätta jobba med Ledar- och funktionsärsutveckling. Något som inte bara handlar om rena kursutbud, utan lika mycket om erfarenhetsutbyten och andra former av träffar.

Fjärde punkten, som egentligen är den högst prioriterade är UTVECKLA ORGANISATIONEN OCH KANSLIET.

Vid IFK Kirunas styrelsemöte den 15 maj utvärderades dessa fyra punkter. Styrelsen kan med tillfredsställelse konstatera att vi följer denna verksamhetsplan på ett bra sätt. På vissa områden har vi kommit längre, på andra intensifieras arbetet efter semestrarna, exempelvis Ledar- och funktionärsutvecklingen.

Det område där vi kommit längst är det som troligtvis är allra viktigast, nämligen att utveckla vår organisation, modernisera, förändra och jobba så att vi har en tidsenlig organisation.

Många föreningar glömmer ofta detta, man jobbar i exakt samma hjulspår år efter år. IFK Kirunas styrelse kommer att vända på varenda hörnsten i organisationen och se ur vi kan spetsa till och effektivisera vår organisation. Allt i ett enda syfte: att våra aktiva skall erbjudas en ännu bättre verksamhet, att våra tränare och ledare skall ha ännu bättre ”verktyg” i form av såväl trivsel, möjligheter och förutsättningar.

Från Riksidrottsförbundets sida påpekar man många gånger vikten av ungdomsdelaktighet, något som förövrigt nämns i RF:s program ”Idrotten Vill”. Inte att förglömma nämns även ungdomsdelaktighet t.o.m. i FN:s barnkonvension.

Punkt nummer 3 i denna internationella skrift är: Barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla beslut som rör barn.

Detta är viktigt, så viktigt att styrelsen på mötet 15 maj beslutade om att sätta igång ett arbete där målet är att vi inom IFK Kiruna skall kunna bilda någon form av Ungdomsråd.

Den kanske allra viktigaste biten för en förening som vill stå rustad inför framtiden, är att ha ett fungerande kansli. Styrelsen har därför anställt Karin Niva som kanslichef 10 timmar i veckan. Inledningsvis är denna tjänst i första hand till för att bygga upp organisationen, skapa rutiner, se över olika behov av resursförstärkande åtgärder och bygga upp kansliet till en modern inrättning.

Ett modernt kansli jobbar offensivt, utvecklande och skall vara ”navet/hjärtat” i föreningen.

Karin Niva är rapporteringsskyldig till föreningen ordförande, Karin är dessutom adjungerad vid våra styrelsesammanträden.

I detta läge finns, som alla säkert förstår, inga större möjligheter för kanslichefen att jobba ”utåtriktat”. Man hinner inte så mycket på 10 timmar/vecka. Just nu handlar det om att se över verksamheten centralt och utifrån detta bygga upp en moder, tidsenlig och effektiv organisation där kansliet skall vara spindeln i nätet.

Under våren och sommaren träffas Karin säkrast på kansliet tisdagar 11.00-13.00 samt torsdagar 15.00-17.00. Övrig tid efter överenskommelse.

Alla frågor gällande kansliet, arbetsuppgifter etc. besvarar av föreningens ordförande.

På styrelsemötet beslutades även att inrätta ett Verksamställande Utskott (VU) bestående av ordförande, vice ordförande, kassör och kanslichef. VU:s roll blir att bereda vissa större frågor och att  fatta beslut i mindre frågor som ofta kommer upp.

Syftet med detta är att styrelsen skall kunna ägna sig åt visioner, utveckling och övergripande frågor istället för att lägga tid på mindre löpande frågor som hittills tagit oändligt mycket tid och förlängt styrelsemöten med många timmar.

Effektivitet var, som sagt, namnet !!!


Thobbe Fosseng
Ordförande


Skribent: Mats Holmström

Sociala medier

 

 

Temperatur och väder

 

Temperatur/Luftfuktighet vid Matojärvi IP:

 

 

Samarbetspartner och sponsorer

LKAB

 

Skigologga

 

Postadress:
IFK Kiruna
Idrottsvägen 10
98139 Kiruna

Kontakt:
Tel: 0706912980
E-post: This is a mailto link

Se all info