2024-05-30

Policy för information och hemsida

MULTIS E GENTIBUS VIRES

Inledning

Denna policy beskriver IFK Kirunas informations och arkiveringsstrategi.

Syfte

I en förening är det viktigt att alla medlemmar har tillgång till vad som föreningen står för, gör och vill göra.

I dag är öppenheten en självklar rättighet liksom att Internet är den mest accepterade och använda informationsarenan.

Mål

All viktig information om IFK Kiruna skall finnas tillgänglig och tillgodogöras, användas av föreningens medlemmar, sponsorer och välgörare via IFK Kirunas Hemsida.

Strategi

Alla ledare, tränare, anställda, styrelse och övriga engagerade har rättighet och skyldighet att fylla och underhålla hemsidan och/eller bidra med aktuell information.

Alla protokoll skall finnas tillgängliga på hemsidan. Dock får känslig information utelämnas. Protokollen placeras så inloggning krävs men en sammanfattning ska vara publikt publicerad.

Hur

Alla medlemmar kan tilldelas rättigheter att logga in för att ta del av skyddade avsnitt och/eller redigera hemsidans innehåll. Det krävs att medlemmen har en giltig mejladress registrerad.
För att få inloggningsuppgifter, kontakta föreningen på info@ifkkiruna.se

IFK:s kansli sköter den föreningsgemensamma informationen.

IFK:s styrelse bedriver systematisk tillsyn om hur och om att IFK Kiruna hemsida är aktuell, relevant och etisk.

Dokumenthantering

*att beskrivas*


Beslut

2009-10-21

IFK styrelse