2024-07-24

Policy

IFK Kiruna inte bara ansluter sig till synsättet rent spel utan försöker vara drivande och föregångare i frågorna. 

Värdegrund

Antidrog policy

Integritetspolicy

Ersättningspolicy

Policy för information och hemsida

Begränsat registerutdrag

Deltagande i egna arrangemang

Deltagade på egna tävlingar uppmuntras men den aktive ska ta hänsyn till funktionärsbehovet. Man förväntas ställa upp som arrangör på några arrangemang per år men har möjlighet att själv få delta under året. I orientering skall man även beakta tävlingsregeln om terrängkännedom. Detta gäller framför allt vuxna i tävlingsklass.

Avgifter för ”uppdragsarrangemang” betalas av medlemmen. Exempel på sådana arrangemang är Jägarmilen och Myrsyran. I de fall där IFK är ansvariga, exvis Kirunaspelen, är det kostnadsfritt för medlemmen.

Reseersättning, utlägg, inköp och representation

Regler och rutiner (längdskidor)

Blankett för resebidrag

Blankett för begäran av ersättning

Rutin för handkassa och kontantförskott

Jubilarer

Medlemmar uppvaktas vid 50, 60, 70, 75, 80, 85 osv.

Medlemsförmåner

Elitaktiva juniorer och seniorer kan ansöka om att få hjärtscreening subventionerad av klubben. Skicka in ansökan till styrelsen på mail: info@ifkkiruna.se, så fattar styrelsen beslut om detta. 

Swish

Betalningar till IFK kan nu göras med Swish.  Mer information om rutinerna för Swish.  Affisch att sätta upp vid evenemang.