2024-04-17

Begränsat registerutdrag

Riksidrottsmötet 2019 tog beslut om att föreningar ska begära begränsat registerutdrag ur belastningsregistret för den som anställs, har uppdrag i föreningen och där har direkt och regelbunden kontakt med barn. Beslutet trädde i kraft den 1 januari 2020. Registerutdrag ska alltid ske vid nytillsättningar.

Här finns IFK Kirunas instruktioner för att begära ut och visa upp begränsat registerutdrag: Instruktioner begränsat registerudrag