2024-05-30

Värdegrund

Föreningen

Vår förening har tagit ställning för fair play och skall aktivt arbeta med dessa frågor med våra medlemmar.

De arrangemang vi har skall genomföras i en fair play anda.

Vi ska arbeta utifrån en gemensam grundsyn där individens utveckling, socialt och idrottsmässigt är viktigare än resultaten.

Samtliga inom föreningen skall:

 • Uppträda bra mot utomstående och varandra samt tänka på att vi är klubbrepresentanter när vi bär föreningens kläder eller deltar för vår förening i olika sammanhang
 • Hjälpas åt, samarbeta och vara positiva förebilder för varandra
 • Sträva efter att uppmuntra och ge positiv kritik, att uppmuntra försöken, inte resultaten
 • Känna till och ta ansvar för att leva upp till föreningens överenskomna regler, policy och målsättningar
 • Ställa upp enligt den valda styrelsens planering och direktiv

Styrelsen

Styrelsen skall hålla denna policy levande och aktuell. Nya styrelsemedlemmar och andra medlemmar skall få ta del av denna policy och kontinuerligt utbildas.

Övriga

 • Vi har en god kamratskap och roligt tillsammans
 • Vi är ödmjuka
 • Vi har förståelse, visar hänsyn och respekt för varandra eftersom vi alla är olika och unika
 • Vi inser att alla duger och är lika mycket värda
 • Vi ställer upp och hjälper varandra
 • Vi ser positivt på att barn och ungdomar utövar fler aktiviteter/ idrottsgrenar
 • Våra ledare samarbetar och ser till föreningens och gruppens bästa
 • Vi medverkar som aktiv eller ledare i föreningens arrangemang

Denna policy har godkänts av IFK Kirunas styrelse 2023-10-19.