2023-06-09

Kirunaspelen

Välkommen till den klassiska anrika tävlingen som många har som en naturlig avslutning på skidsäsongen.

2022, 2023