2024-06-21

Drog

För oss i IFK Kiruna är gemenskap, kamratskap och social fostran viktigt. Häri ingår självklart en sund livsstil som alla förespråkar. Det innebär att alla ledare och aktiva skall vara goda företrädare och ambassadörer i all verksamhet som sker i IFK:s regi.

Vi tillåter INTE att våra aktiva brukar alkohol eller droger i verksamhet som anordnas av oss.

I samband med barn- och ungdomsverksamhet gäller även reglerna för ledare och föräldrar.

I vår verksamhet ingår information och utbildningar där vi påvisar negativa effekter som alkohol, narkotika, tobak och doping har på prestation och utveckling.

All ungdomsverksamhet såsom träning, läger, resor och tävlingar sker i en drogfri och trygg miljö, med ansvarstagande vuxna ledare.

ALL FORM AV DOPING ÄR OACCEPTABELT!

VI STRÄVAR MOT EN ALKOHOLFRI IDROTT!

Styrelsen tillsammans med ledarna ansvarar för att policyn är känd för samtliga i föreningen.