2024-07-24

Rymdcampus Runt

För att klämma ut det sista av orienteringssäsongen på barmark så finns det nu tre banor ute på Rymdcampus (startplats Grillplatsen: https://kartor.eniro.se/m/rvPic). Kontrollerna består av orange-vita papperssnitslar (utom på vissa uppenbara tydliga kontrollpunkter (sista kontrollen vid Raketen, Grillplatsen (start och mål) samt bron över bäcken Pahtajoki)). Dessa tas inte in och banorna kan springas när som helst alltså. Deltagarna skriver själv ut sina kartor och i denna länk: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1PeYa-iZYCmeOQe9uYIsamHVqjhRV3u2Jhqy5UKoXh24/edit kan man rapportera in att man sprungit banan. Man behöver inte ange tid. I kommentaren kan man till exempel ange om man sprungit den på dagen, natten (i mörker) eller annat relevant.

Tre banor har konstruerats. Det är svarta (det vill säga svåra) banor allihopa, som kan laddas ner och skrivas ut via länkarna:
Korta: https://cloud.i-kiruna.se/index.php/s/cKTNJF8jXw5qmZX (bankod GPS Orientering: 0y4ml9jm)
Mellan: https://cloud.i-kiruna.se/index.php/s/X59Mk3TFJQyBYrH (bankod GPS Orientering: qyvml82m)
Långa: https://cloud.i-kiruna.se/index.php/s/AedCPYmFPoqMi6F (bankod GPS Orientering: 7ypml8gm)

På kartorna anges QR-koder till GPS Orientering och Livelox. GPS Orientering är en mobilapp som kan användas för att få bekräftelsesignal vid kontrollerna (inklusive start och mål) och tid på hela banan.

Så om ni inte har något bättre för er så är det bara att dra ut till Rymdcampus och köra ett kvalitativt orienteringspass.