2024-06-21

Årsmöte 23 mars kl. 18:00, Matojärvi IP

Det är dags för medlemmarna att säga sitt så härmed kallas alla medlemmar till årsmötet som skall hållas i stadionbyggnaden, Matojärvi IP, torsdagen 23 mars kl. 18:00.
Ärenden eller motioner från medlemmar att behandlas på årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast 16 mars via mail till info@ifkkiruna.se.
I övrigt sedvanliga årsmöteshandlingar som kan begäras ut genom att maila info@ifkkiruna.se.

Välkomna!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *