2024-07-24

Träningsorientering onsdag 19/6 från kl. 18:00 på Matto

Det blir en träningsorientering i form av en poängorientering på Matojärvi. Start från kl. 18:00.

45 minuter har man på sig att samla så många poäng man kan genom att ta kontroller utmärkta på en karta. Kontrollerna är poängsatta utifrån svårighetsgrad och avstånd.

Banläggare: Karin Engström

Välkomna!