2024-07-24

Resultat från onsdagens (19/6) poängorientering

Poängorienteringen gick ut på att samla så många poäng som möjligt inom 45 minuter. För varje påbörjad minut över tiden fick man 5 poängs avdrag. En imponerande löpning gjorde Henrik Fjellborg som lyckades ta alla kontroller inom 45 minuter i Matojärvi/Luossavaara-terrängen. Den som var ute kortast tid var Hans Johansson på grund av att han inte hade någon klocka med sig och kunde inte bedöma 45 minuters-gränsen då. Han var ute endast 31 minuter och kunde således ha tagit fler kontroller. Kolumnen ”Efter” i resultaten nedan är tiden efter den som hade kortast tid, alltså Hans Johansson, ifall någon undrar. Om två står på samma poäng så är det ”Efter”-tiden (eller kortaste tiden) som avgör placeringen.